Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal,
provinil se ve všech. (Jakub 2:10)

Skrze něj (Ježíše) je každý věřící ospravedlněn od všeho,
od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. (Skutky ap. 13:39)


 

 

Tip: Při pomalém připojení k internetu je vhodné nechat dokument načíst do mezipaměti. Datový tok filmu je 840kbps. Video lze maximalizovat na celou obrazovku. Při prohlížení filmu se můžete k jednotlivým pasážím vracet nazpět, díky posuvníku, neboť dialogy probíhají v některých okamžicích rychleji.

 

 

Pokud jste došli k názoru, že chcete podpořit propagaci tohoto filmu na svých webových stránkách, chatovacích profilech a blozích, nabízíme Vám možnost umístění upoutávky i vč. návodu k integraci na Vaše stránky.

 

Tento videodokument je prezentován se schválením autora.