Předmluva

Na této stránce jsou publikována svědectví 60 obrácených římskokatolických kněží. Spisy této webové knihovny jsou velmi radostným vyznáním, avšak zároveň i smutným. Radost vzbuzuje v každém případě to, co je pravým křesťanstvím. V prvním listu ke Korintským 15:3-4 apoštol Pavel poukazuje na smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako na základ víry. Křesťanem je tedy ten, kdo pochopil význam smrti, kterou prošel na našem místě Kristus, a ten, kdo přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Království Boží není stavem, do kterého se vstupuje posmrtně, ale jak učí sám Kristus v třetí kapitole Janova evangelia - vcházíme do něj ve chvíli, kdy se znovuzrodíme a poprvé tak začneme 'vidět' věci duchovně.

Knížka obsahuje svědectví mnoha lidí, ve značné míře těch, kteří se navzájem neznají a kteří žijí daleko od sebe, ale kteří díky Boží lásce poznali živého Krista. Vydávají svědectví, ne proto, aby si získali příznivce, nebo kvůli sobě, nebo kvůli nějaké organizaci či církvi. Touží po tom, aby Kristus se dával poznávat těm, kdo hledají a aby jiní lidé na každém místě světa mohli poznat tu stejnou radost, která se stala údělem i pro ně.

Zároveň jsou příběhy i smutné, protože vydávají svědectví o tom, že je mnoho lidí považujících se za křesťany a angažujících se v práci v živém společenství církví, a nejednou tomu tak bývá jako u Nikodéma z třetí kapitoly Janova evangelia, že neměli ani tušení o pravém spasení. Vydávají zde svědectví lidé, kteří poznali, že církev římskokatolická není ve skutečnosti průvodcem ke Kristu, ba co více, odvádí mnohé od Něj. Na smrtelném lůžku kardinál Heenan učinil vyznání: "Církev je mi nade vše". A tak svědectví mnohých v této knížce postaví čtenáře před otázku: "Opravdu církev římskokatolická dává člověku to, co tvrdí, že dává?"

Na odpověď nalezneme odpověď jen tehdy, když se podíváme skutečně, co se učí v Bibli. A když se budeme utíkat k Bohu s upřímnou modlitbou o světlo a pomoc, ve skutečnosti vše bude podobné tomu, jak autoři těchto svědectví píší. Avšak pamatujme - na scestí se může objevit kdokoliv z jakékoliv církve, nejen tedy z církve římskokatolické! Každá církev, která nevštěpuje svému členovi, aby svou důvěru nekladl na člověka, ale na samotného Krista, propadne tomu stejnému úpadku!

Věřím, že slova sepsaná na těchto stránkách Bůh použije k svému oslavení. Nejsou to totiž slova lidí hledajících vlastního zisku, ale svědectví lidí, kteří touží chválit Ježíše Krista a Jeho Slova. Nechť svědectví vydávána těmito lidmi se může šířit po celém světě! Zadarmo jste dostali – zadarmo dávejte!

 

Pozn.překladatelů:

Některé kapitoly zatím nejsou publikovány, neboť probíhá jejich překlad. Postupně budou přidávány další. Dostupných je celkem prvních 12 svědectví:

Posledním přidaným je svědectví Victora J. Affonsa...