Papež Jan Pavel II. toužil po novém způsobu evangelizace zaměřeném na Eucharistického Krista. Podle římskokatolického učení, Eucharistie je centrálním prvkem mše - zdrojem a vyvrcholením křesťanství. Věří se, že když kněz posvětí hostii, tato hostie není více chlebem, ale skutečným tělem, krví, duší a božstvím Ježíše Krista. Řím učí, že Ježíš je doslovně a tělesně přítomen kdekoliv se nachází posvěcená hostie. Proto se tvrdí, že ve statisících katolických kostelů je Ježíš přítomen v eucharistickém svatostánku nebo monstranci.

Jak může tato zvláštní věrouka vést k evangelizování světa do římskokatolického náboženského systému? Vyučuje Bible transsubstanciaci? Prorokuje Bible o těchto celosvětových, ekumenických událostech na konci časů? Co měl Ježíš na mysli, když varoval, že mnozí budou v posledních dnech tvrdit, že Kristus se nachází v "tajných úkrytech" (Matouš 24:23-27) ? Proč Ježíš varoval, že tito falešní kristové budou spojováni s "velikými znameními a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné"?

Jiný Ježíš? Eucharistický Kristus a Nová evangelizace, prozkoumává tyto témata z biblického pohledu - vybízí tak k bdělosti nad biblickým varováním. Zaznamenává rostoucí kult eucharistické adorace a rostoucí trend eucharistické evangelizace. Roger Oakland tak povzbuzuje čtenáře, aby se navrátili k "mnohem jistějšímu slovu proroctví" a pravému Ježíši Bible.

 

KLIKNI ZDE PRO VSTUP
(možno číst knihu na webu / stáhnout v pdf)

Pozn.překladatelů:

Některé kapitoly zatím nejsou publikovány, neboť probíhá jejich překlad. Postupně budou přidávány další kapitoly. Dostupné kapitoly jsou prozatím:

1-4, 6, 10-12