Když před dvěma léty vyšlo první vydání knihy „Chceme jen tvou duši“, netušili jsme, jak široký zájem tato kniha svou choulostivou tématikou vzbudí. Následovala řada dopisů čtenářů, rozhovorů, otázek a diskuzí. Některé otázky se stále opakovaly. Mezi jinými otázka, zda se jedná o útok proti rockové hudbě nebo přinejmenším proti směrům zaměřeným na hardrock. Aby bylo jasno: Kniha „Chceme jen tvou duši“ se snaží poukázat na určité vazby mezi různými rockovými interprety a tajemnou oblastí okultismu. Vedle některých filmových režisérů, spisovatelů a umělců existují i hudebníci, kteří se věnují černé magii, spiritismu a satanským kultickým úkonům a kteří chtějí předat lidem své „poselství“. Nezřídka je s tímto okultním pláštíkem spojen další motiv: na nic se neohlížející touha po obchodním úspěchu. Tyto souvislosti jsou zcela zřejmé a nabývají ohavných rozměrů u těch nejhorších odnoží hardrockové, případně heavy-metalové scény, jež už několik let patří k tomu nejpovážlivějšímu a nejhrozivějšímu, co se v oblasti rockové hudby vyvinulo.

Autor ve svých rešerších shromáždil zajímavé informace o pozadí populárních rockových skupin. S využitím řady faktických informací ukazuje tajemné, často málo známé pozadí různých interpretů rockové hudby a odhaluje šokující souvislosti. Zaujímá přitom vlastní kritické stanovisko, přináší důležité, zároveň však provokující podněty k zamyšlení a na základě Bible ukazuje čtenáři možné důsledky.

 

ČTI/STÁHNI KNIHU V PDF