Katolicismus - Na východ od Edenu

 

Úvod        

Všichni lidé se chtějí k Bohu přiblížit způsobem, který sami uznávají za vhodný. Nic překvapivého - všichni jsme pyšní, samospravedliví a od přirozenosti neposlušní zjevené Boží vůli. S tímtéž prastarým problémem se potýkal i Kain a selhal, když od Boží přítomnosti odešel žít „východně od Edenu“ - a tento morální zápas pokračuje i v 21. století. Neuhasitelná touha vlastnit a být vlastněn Pravdou je pro tuto bitvu vždy tím nejpotřebnějším.

Jakým způsobem je katolicismus „východně od Edenu“? U běžného katolíka se mísí zájem o celosvětové dění s ohromením nad současnými odhaleními uvnitř církve. Uprostřed doktrinálního a etického zmatku zůstává většina sporných otázek neanalyzována a nevysvětlena, a tak jsou katolíci i nekatolíci ponecháni v nejistotě, kdeže to Římskokatolická církev stojí. Tato kniha vás nenechá na pochybách ohledně správné odpovědi.

V knize Katolicismus: Východně od Edenu jsem se snažil citlivě a nestranně podat sporné body katolicismu 21. století. Každé téma je pečlivě zdokumentováno, takže čtenář, který chce s jistotou vědět, jestli to, co je zde napsáno, je pravda, si může tyto informace snadno nalézt. Doufám, že tato kniha bude mluvit jak k mysli, tak i k srdci čtenáře.

Richard Peter Bennett, leden 2005

 

O Autorovi         

Richard Bennett se narodil ve zbožné římskokatolické rodině v irském Dublinu. Své mládí strávil na Belvederské jezuitské škole. Následovalo osm let teologické přípravy na kněžství pod vedením Dominikánského řádu.

Své vzdělání formálně završil roku 1964 na Andělské univerzitě v Římě. Jako mladý kněz byl Richard (Peter) přidělen do Karibiku. Následujících 21 let strávil v Trinidadu - z toho 20 let jako farní kněz, kdy každodenně uplatňoval učení římskokatolické církve. Po vážné nehodě, kdy téměř přišel o život, začal vážně studovat Písmo.

Po čtrnácti letech, kdy porovnával římskokatolické učení s biblickou pravdou, byl usvědčen poselstvím evangelia samotnou Boží milostí a roku 1986 formálně opustil Římskokatolickou církev a s tím související kněžství. Poté založil evangelizační službu nazvanou „Berean Beacon“, která zvěstuje pravdu o Božím plánu spásy mnohým lidem po celém světě.

 

Pozn.překladatelů:

Některé kapitoly zatím nejsou publikovány, neboť probíhá jejich korektura. Postupně budou přidávány další kapitoly a nakonec bude přidána celá kniha v pdf formátu i se všemi poznámkami a odkazy. Dostupné kapitoly jsou prozatím:

1-14

... v nejbližších dnech, dá-li Pán,přibude 15.kapitola o jednotě v Pánu na základě pravdy v Bibli...