KLÁŠTERNÍ ŽIVOT

Klášterní komunity v římskokatolické církvi se skládají z žen, které sdílejí stejné naděje a touhy.Tyto ženy jsou nazývány "jeptišky, řeholnice či řádové sestry".Jeptišky žijí v klášterech, kde hledají Boha skrze život modlitby a práce. V římskokatolických klášterech po celém světě je přes 800 tisíc žen .

Církev aktivně rekrutuje dívky do těchto klášterů. Kvůli tomu by si měly katolické rodiny pečlivě prohlédnout, jaký život se uvnitř klášterů katolické církve před jejich dcerou rozprostírá. Mnoho řádových sester totiž kromě hledání Boha vstupuje do klášterů po rozbitém vztahu ať už v domově, nebo s chlapcem.

Vážený čtenáři, jestliže vy anebo váš milovaný člověk považuje tento životní styl za nejlepší, obracím se na vás, abyste vždy zkoumali to, co se skrývá pod povrchem. Hledejte moudrost a ptejte se Pána, aby vám ukázal, jestli Písmo svaté má cokoliv co říci k této věci. Já bych vás chtěl vybídnout ke studiu toho, co říká jak katechismus, tak i Bible. Prosím ptejte se i sami sebe, zda je správné se odstranit z obyčejné existence a žít v domácnostech pouze se ženami za účelem sloužit a líbit se Bohu. Může být dívka tou nevěstou Ježíše Krista?