MANŽELSTVÍ

Svatost a důstojnost manželství je věřícími v římskokatolické církvi respektována právě stejně tak, jako u každého biblického křesťana. Nicméně nastává mnoho potíží, které vyvstávají podle učení katolické církve v tématu manželství. Problémy nastávají, když církev prohlašuje že má absolutní autoritu nad manželstvím. Římská církev se pokoušela i v historii zmocnit  civilní moci nad aktem manželství, chtíc převýšit civilní právo.Ustanovila tedy manželství jako svátost, která může být spravována pouze římskokatolickou církví.

Život věřícího je v základu vetkán do svátostního systému. Podle katechismu duchovní vitalita a věčný osud závisí na schopnosti aktivní a pravidelné účasti na těchto svátostech. Jinak řečeno: věřící se musí účastnit svátostí, aby mohl získat spásu. Tento svátostní systém je jako padající domino. Když první kostka spadne, odstartuje řetězovou reakci, která vede do věčného zatracení, pokud se věřící zcela nepodrobí učení katechismu.

Je to velmi smutné, když člověk vidí, jaká zkáza je působena v životech těch, kdo patři katolické církvi a jak mnoho bolesti a obtíží to přináší na ty, kteří zkouší prožít své manželství pod soudní pravomocí Římské církve. Drazí čtenáři, prosím, přijďte k Písmům svatým a uvidíte, co Pán Ježíš řekl, aby vaše unavená duše mohla nalézt odpočinek...