HŘÍCH

Římskokatolická církev rozděluje hříchy do dvou skupin a dělá rozdíl mezi "smrtelným" hříchem a "lehkým". Smrtelný hřích je popsán jako vážný, který musí být vyznán knězi, aby byl hříšník smířen s Bohem a církví. Na druhé straně lehké hříchy jsou malé, lehké prohřešky vůči Bohu nebo našemu sousedovi. Mezi knězi neexistuje žádná přesná dohoda, které hříchy jsou smrtelné a které jsou lehké. Mezi duchovenstvem a laiky takové rozlišení ovšem existuje. Co je pro jednoho hřích lehký, pro druhého již může být smrtelný.

Jeden z velkých předpokladů psaného Slova Božího je ukázat nám, že my všichni jsme hříšní. Bible je v tomto učitelem, který nás vede k dokonalému ospravedlnění skrze Ježíše Krista. Bez zapsaného záznamu Božích přikázání bychom se uchýlili k vlastnímu svědomí a diktátu těch, kteří definují, co je správné a špatné. Je naléhavé, abyste rozuměli, co je hřích a co je po vás vyžadováno. Jestliže jste vyučováni, že jsou různé stupně hříchu a odlišný způsob, jak odstranit toto břímě hříchu, musíte se sami ujistit, že ta autorita, které se podrobujete je správná.

Tvrzení, že nějaké hříchy jsou větší, než jiné, předbíhá ta nejdůležitější sporná otázka, jako je tato: Je zde cokoliv, co můžete udělat za svůj hřích???