MŠE

"Svatá oběť mše" je centrem a nejsvatějším aktem uctívání pro římskokatolíky. Katolický katechismus učí, že během mše kněz proměňuje svou mocí oplatku a víno přednesené na oltář ve fyzické tělo, krev a božství Ježíše Krista. Takto nově vtělený Kristus je poukázán jako Eucharistie. Tento proces je nazván transsubstanciací.

U této Eucharistie, nově řečeno - pravé fyzické přítomnosti Ježíše Krista, je požadováno, aby se jí dostalo stejného uctívání, jako uctívání očekávaného Boha. Tato Eucharistie je poté lámána a nabízena kněžími, jako nekrvavá oběť Bohu za hříchy živých i mrtvých. Po tomto obětování za hříchy je Eucharistie také nabídnuta jako pokrm přítomným věřícím, aby setrvali v dobrém postavení v učení katolické církve a svátostech. Je také poukazována jako nebeský pokrm, který jim pomůže zasloužit si věčný život.

Nyní se ptám Tebe, drahý čtenáři, zní to ve Tvém srdci pravdivě? Věříš, že Ježíš Kristus je v současnosti přeměněn ve fyzickou podobu chleba a vína? Můžeš ve skutečnosti uctívat tento chléb - boha? Můžeš ve skutečnosti věřit, že tento chléb, který je vyroben lidskou rukou, může být obětován za Tvé hříchy a že je Ti uděleno odpuštění od Boha za takovou oběť? Věříš, že jezením tohoto nebeského pokrmu můžeš získat věčný život? Mohu Tě vybídnout, abys četl, co Katechismus Katolické církve říká ve světle Bible svaté?