SPASENÍ

Podle římskokatolické církve záchranou pro vaši duši je dlouhá cesta skrze její svátostní systém. Na této cestě Římská církev stojí jako koordinační orgán, dokonce sebe definuje jako plnost vašeho spasení. V podstatě říká, že existuje-li vaše spasení, může být uděleno skrze římskokatolickou církev.

Svátosti katolické církve jsou vyučovány ve světle nezbytnosti pro vaše spasení spolu s "posvěcující milostí", která přebývá ve věřícím a uděluje se mu účastí na každé svátosti. Jako katolíkovi vaše úsilí slouží k tomu, aby se zvětšila míra "posvěcující milosti" ve vás a učinila vás natolik dobrým, abyste, když umřete, mohl být vysvobozen od soudu pekla a přinejhorším se ocitl na nějaký čas v očistci, než půjdete do nebe.

Pod učením Římské církve jistota spasení není nikdy dána, dokonce ani těm nejvíce oddaným. Proto dohoda o vašem spasení a upřímné jednání s pravdivým autorem spasení by neměla být brána na lehkou váhu. Nemůžete být dotázáni vážnější otázkou než je tato: "Jestli ještě dnes zemřete, kde budete trávit věčnost?" Kde naleznete správnou odpověď? Ptám se vás, protože to je krajně závažná otázka. Prosím, nesmýšlejte bláhově, že se kdy dostanete pomocí církve do nebe. Co opravdu potřebujete vědět je, jak budete stát před Svatým Bohem.... vinen, anebo nevinen?? Vezměte v úvahu prosím vše, co je v kontrastu se Svatým Božím Slovem.