Apokryfy

Posted on

Dávám k dispozici další z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“, opět bez odkazů. Kompletní dílo je možné sehnat na http://krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310 Apokryfy je název používaný pro mimobiblické spisy obsažené v katolické bibli. Sama katolická církev tyto knihy označuje jako „deuterokanonické knihy“. Jsou to knihy Tobiáš, Judit, I a II Makabejská, Kniha moudrosti, Sírachovec a …

Písmo v rané církvi

Posted on

Jedna z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“ pojednávající o Písmu, jak ho měla první církev. Text je sice bez odkazů, ale věřím, že i tak vám bude přínosem. Římskokatolická církev učí, že jí, jako svaté matce církvi, bylo Písmo předáno. Tvrdí tedy: „Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy …