Dva druhy zármutku

Posted on

V Bibli se na mnoha místech mluví o strachu a smutku, některé překlady je označují shodně – bázeň (v negativním slova smyslu, samozřejmě).  Zejména hovoří o tom, že v Pánu se nemusíme ničeho bát, ani smutnit… Když ono se to někdy těžko řekne. Jeden verš nám vypovídá více o tom, odkud se tato emoce bere. …

Podobenství o služebníkovi, který nechtěl odpustit (Mt 18:23-35)

Posted on

Zamyšlení nad jedním podobenstvím… Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil …

Těm, kdo ze srdce touží po svatosti

Posted on

Nejlepším způsobem bude, když začnete Kristem. Někdy se lidé pokoušejí o svatost na vlastní pěst a výsledkem je pak sklíčenost a beznaděj. Stačí se však obrátit k Pánu Ježíši Kristu, přijít k Němu s vírou a nechat se vést. Vždyť sám Pán Ježíš nám dal ujištění ve svém Slově: „Kdo zůstává ve mně a já …

Byl jsem křesťanem…

Posted on

Byl jsem křesťanem…  Ne, nebyl jsi křesťanem. Jestli ses stal „znovuzrozeným“ věřícím, nemůžeš vrátit zpět své duchovní zrození stejně tak, jako to nemůžeš udělat se svým fyzickým zrozením. Jednoduše ses oklamával a nyní nakonec vidíš, že jsi nikdy neznal Krista. „Ó ne, já jsem byl křesťanem. Dokonce jsem učil na nedělní školce, ale vzpamatoval jsem …

Ekumenická hra pro dva a jeden sbor

Posted on

Jan o Pepovi a jeho rodině: Přísahám a nikdy to neodvolám, že až se dostanu k vám domů, všechny vás zabiju!!! Jan po 20 letech: Pepo, miluji vás a chci se dostat k vám domů. Pepa: Jane, vždyť jsi přísahal, že nás zabiješ. Jan: To už je dávno, dnes vás miluji a chci mít s vámi obecenství… Pepa: Tak odvolej …

Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů

Posted on

Steven Hassan byl kdysi členem sekty moonistů. Své zkušenosti i to, jak se tam dostal i jak vyšel ven podává v knize „Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů“. V této publikaci se věnuje především strategiím uvnitř výše uvedené skupiny, ale zobecňuje je i na další sekty a pochybná společenství. Tuto knihu doporučuji zejména lidem, jejichž …

25 biblických proroctví o posledních dnech…

Posted on

Bůh předpověděl ve svém Slově mnoho znamení týkajících se posledních dnů. Ježíš uvedl, že všechna tato znamení povstanou současně, jako přicházejí porodní bolesti, v poslední generaci (Lukáš 21:28-32). Následující tvrzení a biblické verše jsou proroctvími, která potvrzují, že Bible je skutečně Boží neomylné Slovo k lidstvu. 1.) Falešní učitelé Bible budou lačnit po penězích. Budou …

Rybáři lidí

Posted on

Chtěl bych vám vyprávět příběh o jednom spolku rybářů. Všude kolem nich byla jezera plná hladových ryb a už jen pomyšlení na rybaření v nich vyvolávalo nadšení! Pravidelně se scházeli, aby se sdíleli o svém povolání k rybaření a jak je rybaření úžasné. Jeden z nich navrhl, že by měli společně definovat filosofii rybaření a tak pečlivě definovali a předefinovali to, o čem rybaření vlastně je. Vypracovali …

Před nebeskou branou

Posted on

Buď k sobě upřímný a nepřemýšlej nad odpovědí… vezmi tu, která se jako první vynoří ve Tvém srdci:   Až  budeš stát před poslední branou ve svém životě a Pán se Tě zeptá: „Proč bych Tě měl pustit dovnitř?“ co odpovíš? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Kolik času tam asi budeš mít na rozmyšlenou? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Nebudeš se rozmýšlet (na …