Podobenství o služebníkovi, který nechtěl odpustit (Mt 18:23-35)

Posted on

Zamyšlení nad jedním podobenstvím… Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil …