Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Posted on

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým …

Skutečné křesťanství je bojem víry

Posted on

Kvůli této skutečnosti je boj křesťana úplně odlišný od konfliktů v tomto světě. Nezávisí na fyzické síle a nepoužívají se u něj fyzické zbraně. Úspěch v tomto duchovním boji závisí na víře, která je duchovní podstaty. Vítězství je zcela závislé na víře v Boží Slovo – Bibli. Křesťanští vojáci dělají jak dělají, myslí jak myslí, …

Skutečné křesťanství se odehrává na bitevním poli

Posted on

V minulých článcích jsem se zabýval tématem praktické svatosti a v několika bodech rozebíral charakteristiku svatého člověka a také náhled na to, jak a které lidi Bůh označuje za svaté. Téma je přece jen o kus větší, než by se zdálo na tři krátké články, a tak když chceme porozumět podstatě svatosti, potřebujeme si uvědomit, …

Těm, kdo ze srdce touží po svatosti

Posted on

Nejlepším způsobem bude, když začnete Kristem. Někdy se lidé pokoušejí o svatost na vlastní pěst a výsledkem je pak sklíčenost a beznaděj. Stačí se však obrátit k Pánu Ježíši Kristu, přijít k Němu s vírou a nechat se vést. Vždyť sám Pán Ježíš nám dal ujištění ve svém Slově: „Kdo zůstává ve mně a já …

Co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté

Posted on

Tento článek pojednává o tom, co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté. •    Svatost je možnost souhlasit s Boží vůlí. Znamená milovat to, co miluje Bůh a nenávidět to, co On nenávidí. Svatost znamená hodnotit všechny věci tohoto života měřítkem Božího slova, Biblí. Nejsvatější člověk je ten, který naplno souhlasí …