Apokryfy

Posted on

Dávám k dispozici další z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“, opět bez odkazů. Kompletní dílo je možné sehnat na http://krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310 Apokryfy je název používaný pro mimobiblické spisy obsažené v katolické bibli. Sama katolická církev tyto knihy označuje jako „deuterokanonické knihy“. Jsou to knihy Tobiáš, Judit, I a II Makabejská, Kniha moudrosti, Sírachovec a …

Písmo v rané církvi

Posted on

Jedna z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“ pojednávající o Písmu, jak ho měla první církev. Text je sice bez odkazů, ale věřím, že i tak vám bude přínosem. Římskokatolická církev učí, že jí, jako svaté matce církvi, bylo Písmo předáno. Tvrdí tedy: „Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy …

Co je pravda?

Posted on

Co je pravda? Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství. Někteří tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem. Říkají, že „Ježíš je pěkný vzor k následování, ale…“ Pán Ježíš je věčným …

Dulia nebo Latria?

Posted on

Proti tvrzením, že modlitby k svatým zemřelým jsou nebiblickou ohavností, římskokatoličtí apologeti namítají, že je rozdíl mezi vyjádřením úcty zvané „dulia“ a „latria“. „Latria“ označuje chválu náležící jen Bohu. „Dulia“, se užívá při uctívání Marie a svatých. Katolická encyklopedie definuje „dulia“ jako: „Dulia: (Řecky – doulia; Latinsky – servitus), teologický termín znamenající úctu k svatým, zatímco význam …

Dvě náboženství

Posted on

Dvě náboženství Jeden muž tráví spoustu času svědectvím o Ježíši v ulicích města a říká, že mnozí mu kladou množství stejných dotazů: „Jak můžeš říci, že máš ‚Pravdu‘? „Vždyť jsou zde stovky různých náboženství v naší zemi a při tom všem si myslíš, že to tvoje je jako jediné správné? Jak můžu tedy vědět, které …

Odhalení sestry Faustiny Kowalské

Posted on

Odhalení sestry Faustiny Kowalské Je mi velice smutné o tom hovořit, ale nemohu o tom mlčet. Jedna z doktrín římského katolicismu, kterou se budeme zabývat, je spojena s kanonizovanou světicí Marii Faustinou Kowalskou, která žila v letech 1905-1938. Podle Vatikánských zdrojů nyní cituji: „Sestra Marie Faustina byla apoštolkou Božího Milosrdenství a v současnosti patří k …

Svědectví bývalé řeholnice Jacqueline Kassar

Posted on

Z kláštera k biblickému obrácení Jacqueline Kassarová Římskokatoličkou jsem byla pětačtyřicet let. Z toho dvaadvacet jsem byla řeholnicí v uzavřeném klášteře, který byl zaměřen k uctívání a pokání skrze utrpení. Jako řeholnice jsem věřila, že mé povolání je být miniaturní zachránkyní světa, tak jako Ježíš Kristus. Mé rozhodnutí stát se řeholnicí Po osmi letech katolické …

Katolicismus východně od Edenu

Posted on

S radostí dáváme na vědomí, že kniha, kterou jsme překládali a po částech publikovali na www.prokrestany.cz/eden se nám povedla dokončit, byla vydána a je v prodeji. http://www.krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310 Publikace obsahuje i kapitoly, které na webu nejsou k dispozici. Věříme, že i tímto způsobem se může toto dílo rozšířit a sloužit k povzbuzení i poučení.