Co je pravda?

Posted on

Co je pravda? Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství. Někteří tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem. Říkají, že „Ježíš je pěkný vzor k následování, ale…“ Pán Ježíš je věčným …

Ekumenická hra pro dva a jeden sbor

Posted on

Jan o Pepovi a jeho rodině: Přísahám a nikdy to neodvolám, že až se dostanu k vám domů, všechny vás zabiju!!! Jan po 20 letech: Pepo, miluji vás a chci se dostat k vám domů. Pepa: Jane, vždyť jsi přísahal, že nás zabiješ. Jan: To už je dávno, dnes vás miluji a chci mít s vámi obecenství… Pepa: Tak odvolej …

Nacházíme se opravdu v církvi Kristově?

Posted on

„A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16:18) Patříš do této církve, která je postavená na skále? Jsi členem jediné a pravé církve? Toto jsou kritické otázky! V citaci Pána Ježíše z výše vypsaného Matoušova evangelia je pět skutečností, které si zaslouží naši pozornost: …