Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Posted on

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým …

Skutečné křesťanství je bojem víry

Posted on

Kvůli této skutečnosti je boj křesťana úplně odlišný od konfliktů v tomto světě. Nezávisí na fyzické síle a nepoužívají se u něj fyzické zbraně. Úspěch v tomto duchovním boji závisí na víře, která je duchovní podstaty. Vítězství je zcela závislé na víře v Boží Slovo – Bibli. Křesťanští vojáci dělají jak dělají, myslí jak myslí, …

Skutečné křesťanství se odehrává na bitevním poli

Posted on

V minulých článcích jsem se zabýval tématem praktické svatosti a v několika bodech rozebíral charakteristiku svatého člověka a také náhled na to, jak a které lidi Bůh označuje za svaté. Téma je přece jen o kus větší, než by se zdálo na tři krátké články, a tak když chceme porozumět podstatě svatosti, potřebujeme si uvědomit, …

Byl jsem křesťanem…

Posted on

Byl jsem křesťanem…  Ne, nebyl jsi křesťanem. Jestli ses stal „znovuzrozeným“ věřícím, nemůžeš vrátit zpět své duchovní zrození stejně tak, jako to nemůžeš udělat se svým fyzickým zrozením. Jednoduše ses oklamával a nyní nakonec vidíš, že jsi nikdy neznal Krista. „Ó ne, já jsem byl křesťanem. Dokonce jsem učil na nedělní školce, ale vzpamatoval jsem …

Oblečte plnou Boží zbroj

Posted on

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder …