Otče náš

Posted on

Následující text je nález z pozůstalosti, který by neměl zapadnout a mohl by oslovit i dnešní generaci…   Jaká to krásná a vznešená modlitba, jejímž skladatelem a učitelem byl sám Pán Ježíš Kristus. S jakou uctivostí by měla být Bohu přednesena. Avšak co vidíme? Tato tak hluboce posvěcující modlitba bývá denně vyslovována zcela lehkomyslně, bezmyšlenkovitě, …