Svědectví bývalé řeholnice Jacqueline Kassar

Posted on

Z kláštera k biblickému obrácení Jacqueline Kassarová Římskokatoličkou jsem byla pětačtyřicet let. Z toho dvaadvacet jsem byla řeholnicí v uzavřeném klášteře, který byl zaměřen k uctívání a pokání skrze utrpení. Jako řeholnice jsem věřila, že mé povolání je být miniaturní zachránkyní světa, tak jako Ježíš Kristus. Mé rozhodnutí stát se řeholnicí Po osmi letech katolické …