Co je pravda?

Posted on

Co je pravda? Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství. Někteří tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem. Říkají, že „Ježíš je pěkný vzor k následování, ale…“ Pán Ježíš je věčným …

Dva druhy zármutku

Posted on

V Bibli se na mnoha místech mluví o strachu a smutku, některé překlady je označují shodně – bázeň (v negativním slova smyslu, samozřejmě).  Zejména hovoří o tom, že v Pánu se nemusíme ničeho bát, ani smutnit… Když ono se to někdy těžko řekne. Jeden verš nám vypovídá více o tom, odkud se tato emoce bere. …

Podobenství o služebníkovi, který nechtěl odpustit (Mt 18:23-35)

Posted on

Zamyšlení nad jedním podobenstvím… Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil …

Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Posted on

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým …

Skutečné křesťanství je bojem víry

Posted on

Kvůli této skutečnosti je boj křesťana úplně odlišný od konfliktů v tomto světě. Nezávisí na fyzické síle a nepoužívají se u něj fyzické zbraně. Úspěch v tomto duchovním boji závisí na víře, která je duchovní podstaty. Vítězství je zcela závislé na víře v Boží Slovo – Bibli. Křesťanští vojáci dělají jak dělají, myslí jak myslí, …

Skutečné křesťanství se odehrává na bitevním poli

Posted on

V minulých článcích jsem se zabýval tématem praktické svatosti a v několika bodech rozebíral charakteristiku svatého člověka a také náhled na to, jak a které lidi Bůh označuje za svaté. Téma je přece jen o kus větší, než by se zdálo na tři krátké články, a tak když chceme porozumět podstatě svatosti, potřebujeme si uvědomit, …

Těm, kdo ze srdce touží po svatosti

Posted on

Nejlepším způsobem bude, když začnete Kristem. Někdy se lidé pokoušejí o svatost na vlastní pěst a výsledkem je pak sklíčenost a beznaděj. Stačí se však obrátit k Pánu Ježíši Kristu, přijít k Němu s vírou a nechat se vést. Vždyť sám Pán Ježíš nám dal ujištění ve svém Slově: „Kdo zůstává ve mně a já …

Dvě náboženství

Posted on

Dvě náboženství Jeden muž tráví spoustu času svědectvím o Ježíši v ulicích města a říká, že mnozí mu kladou množství stejných dotazů: „Jak můžeš říci, že máš ‚Pravdu‘? „Vždyť jsou zde stovky různých náboženství v naší zemi a při tom všem si myslíš, že to tvoje je jako jediné správné? Jak můžu tedy vědět, které …

Byl jsem křesťanem…

Posted on

Byl jsem křesťanem…  Ne, nebyl jsi křesťanem. Jestli ses stal „znovuzrozeným“ věřícím, nemůžeš vrátit zpět své duchovní zrození stejně tak, jako to nemůžeš udělat se svým fyzickým zrozením. Jednoduše ses oklamával a nyní nakonec vidíš, že jsi nikdy neznal Krista. „Ó ne, já jsem byl křesťanem. Dokonce jsem učil na nedělní školce, ale vzpamatoval jsem …

Co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté

Posted on

Tento článek pojednává o tom, co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté. •    Svatost je možnost souhlasit s Boží vůlí. Znamená milovat to, co miluje Bůh a nenávidět to, co On nenávidí. Svatost znamená hodnotit všechny věci tohoto života měřítkem Božího slova, Biblí. Nejsvatější člověk je ten, který naplno souhlasí …

1 2