Dvě náboženství

Posted on

Dvě náboženství

Jeden muž tráví spoustu času svědectvím o Ježíši v ulicích města a říká, že mnozí mu kladou množství stejných dotazů: „Jak můžeš říci, že máš ‚Pravdu‘? „Vždyť jsou zde stovky různých náboženství v naší zemi a při tom všem si myslíš, že to tvoje je jako jediné správné? Jak můžu tedy vědět, které to jediné je správné?“Muž odpověděl: „Stovky náboženství říkáš, jo? To je nějaké divné! Já jsem slyšel, že jsou jen DVĚ!“ Ale posluchači jen odsekli, „O ne! Musíš vědět, že je jich mnohem více!“ a on jim odpoví, „Právě, že vůbec. Já připouštím, že uvnitř těchto dvou různých náboženství je jen mnoho různých sekt a nesrovnalostí. Ale v podstatě jsou jen DVĚ náboženství.

To jedno náboženství se skládá ze všech možných druhů víry, kde si vyděláváš na svou vlastní záchranu dobrými skutky. Lidé se snaží být spravedliví a dodržují různé druhy náboženských zákonů a přikázání. Musíte si uvědomit, že tohle má většina věrouk na světě! A to druhé náboženství se vyskytuje mezi těmi, kteří jsou nezpůsobilí k své vlastní záchraně a vzhlíží k Hospodinu samotnému, aby je zachránil!“ Jak můžeme vidět, je to prosté! Myslíte si, že můžete zachránit sami sebe, nebo si vydělat na svou spásu tím, že budete „dobří“? Nebo vnímáte, že potřebujete Spasitele, aby vás zachránil od hříchů a omylů?“

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Efezským 2:8,9)

 

On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. (Titovi 3:5)