Původ Hexagramu – šesticípé hvězdy – Není to židovský symbol !

Posted on

Rádi bychom se s Vámi chtěli podělit o video, které pojednává o původu hexagramu – šesticípé hvězdy.  Video jsme přeložili do češtiny a nadabovali. Věřím, že Vám objasní původ a význam hexagramu v náboženstvích a závažnost dopadů jeho užívání.