Rybáři lidí

Posted on

Chtěl bych vám vyprávět příběh o jednom spolku rybářů. Všude kolem nich byla jezera plná hladových ryb a už jen pomyšlení na rybaření v nich vyvolávalo nadšení! Pravidelně se scházeli, aby se sdíleli o svém povolání k rybaření a jak je rybaření úžasné. Jeden z nich navrhl, že by měli společně definovat filosofii rybaření a tak pečlivě definovali a předefinovali to, o čem rybaření vlastně je. Vypracovali …

Nacházíme se opravdu v církvi Kristově?

Posted on

„A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16:18) Patříš do této církve, která je postavená na skále? Jsi členem jediné a pravé církve? Toto jsou kritické otázky! V citaci Pána Ježíše z výše vypsaného Matoušova evangelia je pět skutečností, které si zaslouží naši pozornost: …

Otče náš

Posted on

Následující text je nález z pozůstalosti, který by neměl zapadnout a mohl by oslovit i dnešní generaci…   Jaká to krásná a vznešená modlitba, jejímž skladatelem a učitelem byl sám Pán Ježíš Kristus. S jakou uctivostí by měla být Bohu přednesena. Avšak co vidíme? Tato tak hluboce posvěcující modlitba bývá denně vyslovována zcela lehkomyslně, bezmyšlenkovitě, …

Proč nemohu věřit?

Posted on

Při evangelizační misii na Žilinském náměstí jsem se setkal s kolemjdoucím, který se očividně snažil narušit službu bratří v Kristu, jež sloužili Slovem těm, kdo se zastavovali, aby tak naslouchali evangeliu a zvěsti o Pánu Ježíši Kristu. Po domluvě s dotyčným jsme šli stranou, abychom si blíže popovídali o důvodech, proč chce narušovat shromáždění a …

1 2