Skutečné křesťanství je bojem víry

Posted on

Kvůli této skutečnosti je boj křesťana úplně odlišný od konfliktů v tomto světě. Nezávisí na fyzické síle a nepoužívají se u něj fyzické zbraně. Úspěch v tomto duchovním boji závisí na víře, která je duchovní podstaty.

Vítězství je zcela závislé na víře v Boží Slovo – Bibli. Křesťanští vojáci dělají jak dělají, myslí jak myslí, a doufají v to, v co doufají, z jediného důvodu – věří tomu, co učí Bible. Víra je páteří jejich vlastní existence. Neexistuje žádný způsob jak žít správně, aniž bychom měli pravou víru.

Je obzvláště zapotřebí víra v Pána Ježíše Krista a v to, co dokonal na kříži Golgoty. Jakmile se křesťané začnou dívat jen na vlastní slabosti a na moc tohoto nepřátelského světa, rychle začínají propadat zoufalství. Namísto toho potřebují vzhlížet k svému mocnému Spasiteli, Jehož obětní smrt je vykoupila, Jehož neustálé přímluvy je zachovávají, a od Něj tak smějí čerpat veškerou sílu.

V závislosti na stupni této víry buďto křesťan vede dobrý boj, anebo prohrává. Ten, kdo má nejvíce víry, bude nejšťastnějším křesťanským vojákem. Čím více víry, tím více vítězství! Pokládám za nemožné, aby se nám lidem podařilo dostatečně ohodnotit důležitost víry. Pročtěte si v Bibli prosím celou jedenáctou kapitolu listu Židům a povšimněte si toho, jak raní křesťané byli ve víře pevní. Jejich silou byla víra v neviditelného Krista!