Ekumenická hra pro dva a jeden sbor

Posted on

Jan o Pepovi a jeho rodině: Přísahám a nikdy to neodvolám, že až se dostanu k vám domů, všechny vás zabiju!!!

Jan po 20 letech: Pepo, miluji vás a chci se dostat k vám domů.

Pepa: Jane, vždyť jsi přísahal, že nás zabiješ.

Jan: To už je dávno, dnes vás miluji a chci mít s vámi obecenství…

Pepa: Tak odvolej tu pohrůžku…

Jan: Jak jsi krutý a nemilosrdný, já vás miluji a chci k vám domů, prokázat vám lásku…. a ty mne konfrontuješ s tím, co bylo před dvaceti lety!

Pepa: Ty to nechceš odvolat?

Jan: Ty mne nenávidíš… nemáš mne rád…

Sbor: Pepo, ty Jana nemáš rád, nechceš ho pustit k vám domů….

Pepa: Dobře, já ho pustím, ale musí to odvolat….

Jan: Jak jsi nemilosrdný a krutý, zabarikádoval ses před moji láskou!

Sbor: Jak jsi Pepo nemilosrdný a krutý, zabarikádoval ses před Janovou láskou.

Pepa: Tak ať odvolá tu pohrůžku!

Jan: Ach, jak máš srdce z kamene, to nevidíš, jak vás miluji…?

Pepa: (ve značných rozpacích)… no dobře, tak proč to neodvoláš…?

Sbor: Ty formalisto! To ti tak záleží na tom, co řekl před dvaceti lety…?

Pepa: (již značně nervózní)… no, ale on řekl, že to nikdy neodvolá…

Jan: Ach, ty nemáš lásku, já chci jen k vám domů, sblížit se a prokázat vám lásku…

Sbor: Pepo, jak jsi krutý, krutý, krutý…. kdoví jak to tenkrát bylo!

Pepa: Tak ať to odvolá…

Sbor: Stále mluvíš dokola o tom, co bylo před dvaceti lety… nemáš lásku….

Jan: Miluji tebe i tvoji rodinu a chci k vám na návštěvu… ty mne nemáš rád…

Sbor: Pepo, jsi plný nenávisti, nemáš lásku, nenávidíš Jana…

Pepa: Tak odvolej…

Jan: Jsi separatista, odděluješ se ode mne a já tě chci objímat. Dnes je jiná doba, jiné podmínky…

Sbor: Pepo, Jan tě chce objímat.

Pepa: Tak ať odvolá…

Jan: Stále se vracíš do minulosti, to nevidíš, jak tě dnes miluji…?

Sbor: Miluje tě, miluje tě, miluje tě…

Pepa: Odvolej tu pohrůžku…

Jan: Ach jak tě miluji, pusť mne k vám domů…

Otázka pro čtenáře: má Pepa pustit Jana k nim domů?