Všem lidem člověk nevyhoví…

Posted on

Velmi zajímavé zamyšlení nad tím, že se člověk nemůže zalíbit všem.. (i když by to chtěl..) Převzato z internetu.. Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12 let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: „podívejte …

Rybáři lidí

Posted on

Chtěl bych vám vyprávět příběh o jednom spolku rybářů. Všude kolem nich byla jezera plná hladových ryb a už jen pomyšlení na rybaření v nich vyvolávalo nadšení! Pravidelně se scházeli, aby se sdíleli o svém povolání k rybaření a jak je rybaření úžasné. Jeden z nich navrhl, že by měli společně definovat filosofii rybaření a tak pečlivě definovali a předefinovali to, o čem rybaření vlastně je. Vypracovali …

Nacházíme se opravdu v církvi Kristově?

Posted on

„A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16:18) Patříš do této církve, která je postavená na skále? Jsi členem jediné a pravé církve? Toto jsou kritické otázky! V citaci Pána Ježíše z výše vypsaného Matoušova evangelia je pět skutečností, které si zaslouží naši pozornost: …

Otče náš

Posted on

Následující text je nález z pozůstalosti, který by neměl zapadnout a mohl by oslovit i dnešní generaci…   Jaká to krásná a vznešená modlitba, jejímž skladatelem a učitelem byl sám Pán Ježíš Kristus. S jakou uctivostí by měla být Bohu přednesena. Avšak co vidíme? Tato tak hluboce posvěcující modlitba bývá denně vyslovována zcela lehkomyslně, bezmyšlenkovitě, …

Katolicismus východně od Edenu

Posted on

S radostí dáváme na vědomí, že kniha, kterou jsme překládali a po částech publikovali na www.prokrestany.cz/eden se nám povedla dokončit, byla vydána a je v prodeji. http://www.krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310 Publikace obsahuje i kapitoly, které na webu nejsou k dispozici. Věříme, že i tímto způsobem se může toto dílo rozšířit a sloužit k povzbuzení i poučení.

Před nebeskou branou

Posted on

Buď k sobě upřímný a nepřemýšlej nad odpovědí… vezmi tu, která se jako první vynoří ve Tvém srdci:   Až  budeš stát před poslední branou ve svém životě a Pán se Tě zeptá: „Proč bych Tě měl pustit dovnitř?“ co odpovíš? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Kolik času tam asi budeš mít na rozmyšlenou? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Nebudeš se rozmýšlet (na …

Oblečte plnou Boží zbroj

Posted on

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder …

Proč nemohu věřit?

Posted on

Při evangelizační misii na Žilinském náměstí jsem se setkal s kolemjdoucím, který se očividně snažil narušit službu bratří v Kristu, jež sloužili Slovem těm, kdo se zastavovali, aby tak naslouchali evangeliu a zvěsti o Pánu Ježíši Kristu. Po domluvě s dotyčným jsme šli stranou, abychom si blíže popovídali o důvodech, proč chce narušovat shromáždění a …

1 2 3