Archive Category

Dvě náboženství

Posted on

Dvě náboženství Jeden muž tráví spoustu času svědectvím o Ježíši v ulicích města a říká, že mnozí mu kladou množství stejných dotazů: „Jak můžeš říci, že máš ‚Pravdu‘? „Vždyť jsou zde stovky různých náboženství v naší zemi a při tom všem si myslíš, že to tvoje je jako jediné správné? Jak můžu tedy vědět, které …

Byl jsem křesťanem…

Posted on

Byl jsem křesťanem…  Ne, nebyl jsi křesťanem. Jestli ses stal „znovuzrozeným“ věřícím, nemůžeš vrátit zpět své duchovní zrození stejně tak, jako to nemůžeš udělat se svým fyzickým zrozením. Jednoduše ses oklamával a nyní nakonec vidíš, že jsi nikdy neznal Krista. „Ó ne, já jsem byl křesťanem. Dokonce jsem učil na nedělní školce, ale vzpamatoval jsem …

Odhalení sestry Faustiny Kowalské

Posted on

Odhalení sestry Faustiny Kowalské Je mi velice smutné o tom hovořit, ale nemohu o tom mlčet. Jedna z doktrín římského katolicismu, kterou se budeme zabývat, je spojena s kanonizovanou světicí Marii Faustinou Kowalskou, která žila v letech 1905-1938. Podle Vatikánských zdrojů nyní cituji: „Sestra Marie Faustina byla apoštolkou Božího Milosrdenství a v současnosti patří k …

Co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté

Posted on

Tento článek pojednává o tom, co je to praktická svatost a jaké lidi Bůh označuje za svaté. •    Svatost je možnost souhlasit s Boží vůlí. Znamená milovat to, co miluje Bůh a nenávidět to, co On nenávidí. Svatost znamená hodnotit všechny věci tohoto života měřítkem Božího slova, Biblí. Nejsvatější člověk je ten, který naplno souhlasí …

Svědectví bývalé řeholnice Jacqueline Kassar

Posted on

Z kláštera k biblickému obrácení Jacqueline Kassarová Římskokatoličkou jsem byla pětačtyřicet let. Z toho dvaadvacet jsem byla řeholnicí v uzavřeném klášteře, který byl zaměřen k uctívání a pokání skrze utrpení. Jako řeholnice jsem věřila, že mé povolání je být miniaturní zachránkyní světa, tak jako Ježíš Kristus. Mé rozhodnutí stát se řeholnicí Po osmi letech katolické …

Ekumenická hra pro dva a jeden sbor

Posted on

Jan o Pepovi a jeho rodině: Přísahám a nikdy to neodvolám, že až se dostanu k vám domů, všechny vás zabiju!!! Jan po 20 letech: Pepo, miluji vás a chci se dostat k vám domů. Pepa: Jane, vždyť jsi přísahal, že nás zabiješ. Jan: To už je dávno, dnes vás miluji a chci mít s vámi obecenství… Pepa: Tak odvolej …

Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů

Posted on

Steven Hassan byl kdysi členem sekty moonistů. Své zkušenosti i to, jak se tam dostal i jak vyšel ven podává v knize „Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů“. V této publikaci se věnuje především strategiím uvnitř výše uvedené skupiny, ale zobecňuje je i na další sekty a pochybná společenství. Tuto knihu doporučuji zejména lidem, jejichž …

25 biblických proroctví o posledních dnech…

Posted on

Bůh předpověděl ve svém Slově mnoho znamení týkajících se posledních dnů. Ježíš uvedl, že všechna tato znamení povstanou současně, jako přicházejí porodní bolesti, v poslední generaci (Lukáš 21:28-32). Následující tvrzení a biblické verše jsou proroctvími, která potvrzují, že Bible je skutečně Boží neomylné Slovo k lidstvu. 1.) Falešní učitelé Bible budou lačnit po penězích. Budou …1 2 3